فروشنده

 • Expired date : December 17, 2018
 • Category: Sales/Marketing
  • Location: Kabul city, Kabul
 • Jop type: Full-time
 • Salary: $ Not mentioned
 • Company name: Naikbeen Group

Job Description

فروشنده باید باشنده کارته نو باشد
بلدیت در سیستم فروشات کردت مبایل از طریق مبایل بهتر است که داشته باشد
فار صنف ۱۲ باشد
تجربه کاری در بخش فروشات اگر داشته باشد خوبتر است
تماس با مشتریان از طریق مبایل و خبر گیری دایم از مشتریان
پیدا کردن مشتری جدید برا خرید کارت میایل
راپور روزانه از تمام فروشات داشته باشد

Job details

Naikbeen Group
Full-time

N/A

Bachelor

فروشنده کارت مبایل در بخش فروشات در بیرون تز دفتر میباشد و مصارف ابتدایی ان برایش پرداخت میشود و معاش ندادر فیصدی خوب دارد.
هز هر فروشات مشتری جدید و سابقه فیصدی برایش پرداخت میشود

برای معلومات بیشتر به شماره ۰۷۸۱۱۰۲۰۳۰ بتماس شوبد

ارسال سی ور از طریق ایمیل یا مشتقیم در ادرس شرکت اورده شود

Email: info@ncp.af
آدرس: سرک سوم کارته نو - تعمیر بانک اسلامی منزل چهارم شرکت نیک بین گروپ

one year


Probation Period: 1 Months
E-mail Address: info@ncp.af
About Organization / Company: شرکت نیک بین گروپ در سال ۲۰۰۲ تاسیس شده و در بخش تیکنالوجی معلوماتی فعالیت دارد.
شرکت ذکر شده در بخش فروشات کردیت کارت مبایل به فروشنده ضرورت دارد که در ساحه کارته نو بلد باشد
Gender: Male
Number Of Post: ۲
Vacancy Number: NCP0040

Apply Now

Related jobs

 • ماركيتر يا بازارياب
  bayan alberz

  ‎شركت تبليغاتى بیان البرز، جهت پيشبرد امور بازاريابى خود در دفتر مركزى كابل، به چند نفر ماركيتر يا بازارياب از طبقه اناث و ذکور ضرورت دارد. ‎شرايط پذيريش: ‎حداقل فارغ صنف دوازده ‎علاقمندى كار بيرونى ‎استعداد و توانائى در بازاريابى ‎نوت: بكسانيكه تجرب...

  December 20, 2018

  Full-time

  $ معاش مطابق پالیسی شرکت


  Apply Now