فروشنده

 • Expired date : December 17, 2018
 • Category: Sales/Marketing
  • Location: Kabul city, Kabul
 • Jop type: Full-time
 • Salary: $ Not mentioned
 • Company name: Naikbeen Group

Job Description

فروشنده باید باشنده کارته نو باشد
بلدیت در سیستم فروشات کردت مبایل از طریق مبایل بهتر است که داشته باشد
فار صنف ۱۲ باشد
تجربه کاری در بخش فروشات اگر داشته باشد خوبتر است
تماس با مشتریان از طریق مبایل و خبر گیری دایم از مشتریان
پیدا کردن مشتری جدید برا خرید کارت میایل
راپور روزانه از تمام فروشات داشته باشد

Job details

Naikbeen Group
Full-time

N/A

Bachelor

فروشنده کارت مبایل در بخش فروشات در بیرون تز دفتر میباشد و مصارف ابتدایی ان برایش پرداخت میشود و معاش ندادر فیصدی خوب دارد.
هز هر فروشات مشتری جدید و سابقه فیصدی برایش پرداخت میشود

برای معلومات بیشتر به شماره ۰۷۸۱۱۰۲۰۳۰ بتماس شوبد

ارسال سی ور از طریق ایمیل یا مشتقیم در ادرس شرکت اورده شود

Email: info@ncp.af
آدرس: سرک سوم کارته نو - تعمیر بانک اسلامی منزل چهارم شرکت نیک بین گروپ

one year


Probation Period: 1 Months
Submission Email: info@ncp.af
About Organization / Company: شرکت نیک بین گروپ در سال ۲۰۰۲ تاسیس شده و در بخش تیکنالوجی معلوماتی فعالیت دارد.
شرکت ذکر شده در بخش فروشات کردیت کارت مبایل به فروشنده ضرورت دارد که در ساحه کارته نو بلد باشد
Gender: Male
Number Of Post: ۲
Vacancy Number: NCP0040

Apply Now

Related jobs

 • Marketer
  Kabul Aria Co.

  Kabul Aria Pharma Company for his work need 2 qualified Marketer. Duty section is Kabul. Marketer Must e have Motorcycle. One Year Work Experience in related Filed. نمایندگی شرکت طبی مشفق رشید و فابریکه ادویه سازی کابل آریا تعداد بست: ۲ عنوان بست: فر...

  April 30, 2019

  Full-time

  $ As per Company Scale


  Apply Now

 • Marketing Manager
  Shifa Medical Complex

  عنوان بست: مدیر بازاریاب Job Description: Working Hours from 8:00AM to 4:00PM Passed from 12 or Highest Education More Best Salary will be paid as per Shifa Medical Complex Hospital Policy زمان کاری: هشت الی چهار عصر درجه تحصیل: حداقل فارغ صنف دوازده...

  May 7, 2019

  Full-time

  $ As per Company Scale


  Apply Now

 • Sales and Marketing
  Kabul Green

  We are looking for a qualified Sales and marketing admin to join our team and help us achieve our goals. You will serve as a point of contact for customers with queries about products, orders and deliveries and provide support for operation officer. ...

  May 5, 2019

  Full-time

  $ As per Company Scale


  Apply Now