مدیریت دفتر

 • Expired date : December 21, 2018
 • Category: Administration
  • Location: Kabul city, Kabul
 • Jop type: Full-time
 • Salary: $ معاش مطابق پالیسی شرکت
 • Company name: Sahebe

Job Description

مدیر دفتر مسول تنظیم برنامه روزانه ، مسول تنظیم جلسه ها ، نامه ګذاری ، تنظیم ګذارش ها همچنان مدیریت دفتر به وی سبرده می شود

Job details

Sahebe
Full-time
معاش مطابق پالیسی شرکت

۱ سال

فارغ التحصیل اقتصاد رشته مدیریت ویا محصل آ

Job Location
کابل افغانستان شهر نو کوچه مجید مال.
Submission Email
برای درخواستی در متن ویکنسی نمبر را ذکر نماید
hr@sahebe.com
ویا به معلومات بیشتر به شماره های ذیل به تماس شوید.
0202212048 - 0728881010


E-mail Address: hr@sahebe.com
About Organization / Company: شرکت خدمات مالی صاحبی در حل اختلافات مالیاتی بین شرکت ها و وزارت مالیه فعالیت میکند خدمات ما همچون اخذ و لغو جواز ، همکاری در دریافت مکتوب تصفیه بیلانس ، آموزش مالیات ، محاسبه مالیات ، همکاری در دریافت مکتوب بررسی و غیره...
Gender: Both
Number Of Post: 1
Vacancy Number: Vacancy01

Apply Now

Related jobs

 • Task Manager
  Bayat Group

  Description/Job Summary Job Overview: Task Manager will effectively serve as a point of contact for follow up of assignments/actions/plans delivered to departments, project reporting writing, letter translation from Dari to English and other services...

  February 28, 2019

  Full-time

  $ Negotiation


  Apply Now

 • بخش اداری
  Noorin Private High School

  مکاتب عالی خصوصی نورین به اساتید که دارای اسناد لسانس باشند و دارای تجربه حد اقل سه سال تجربه کاری داشته باشند در رشته های ذیل ضرورت دارد

  March 14, 2019

  Full-time

  $ مطابق به تجربه کاری


  Apply Now

 • بخش مدیریت
  Noorin Private High School

  مکاتب عالی خصوصی نورین به اساتید که دارای اسناد لسانس باشند و دارای تجربه حد اقل سه سال تجربه کاری داشته باشند در رشته های ذیل ضرورت دارد

  March 14, 2019

  Full-time

  $ مطابق به تجربه کاری


  Apply Now