مدیریت دفتر

  • Expired date : December 21, 2018
  • Category: Administration
    • Location: Kabul city, Kabul
  • Jop type: Full-time
  • Salary: $ معاش مطابق پالیسی شرکت
  • Company name: Sahebe

Job Description

مدیر دفتر مسول تنظیم برنامه روزانه ، مسول تنظیم جلسه ها ، نامه ګذاری ، تنظیم ګذارش ها همچنان مدیریت دفتر به وی سبرده می شود

Job details

Sahebe
Full-time
معاش مطابق پالیسی شرکت

۱ سال

فارغ التحصیل اقتصاد رشته مدیریت ویا محصل آ

Job Location
کابل افغانستان شهر نو کوچه مجید مال.
Submission Email
برای درخواستی در متن ویکنسی نمبر را ذکر نماید
hr@sahebe.com
ویا به معلومات بیشتر به شماره های ذیل به تماس شوید.
0202212048 - 0728881010


E-mail Address: hr@sahebe.com
About Organization / Company: شرکت خدمات مالی صاحبی در حل اختلافات مالیاتی بین شرکت ها و وزارت مالیه فعالیت میکند خدمات ما همچون اخذ و لغو جواز ، همکاری در دریافت مکتوب تصفیه بیلانس ، آموزش مالیات ، محاسبه مالیات ، همکاری در دریافت مکتوب بررسی و غیره...
Gender: Both
Number Of Post: 1
Vacancy Number: Vacancy01

Apply Now