مدیریت دفتر

 • Expired date : December 21, 2018
 • Category: Administration
  • Location: Kabul city, Kabul
 • Jop type: Full-time
 • Salary: $ معاش مطابق پالیسی شرکت
 • Company name: Sahebe

Job Description

مدیر دفتر مسول تنظیم برنامه روزانه ، مسول تنظیم جلسه ها ، نامه ګذاری ، تنظیم ګذارش ها همچنان مدیریت دفتر به وی سبرده می شود

Job details

Sahebe
Full-time
معاش مطابق پالیسی شرکت

۱ سال

فارغ التحصیل اقتصاد رشته مدیریت ویا محصل آ

Job Location
کابل افغانستان شهر نو کوچه مجید مال.
Submission Email
برای درخواستی در متن ویکنسی نمبر را ذکر نماید
hr@sahebe.com
ویا به معلومات بیشتر به شماره های ذیل به تماس شوید.
0202212048 - 0728881010


Submission Email: hr@sahebe.com
About Organization / Company: شرکت خدمات مالی صاحبی در حل اختلافات مالیاتی بین شرکت ها و وزارت مالیه فعالیت میکند خدمات ما همچون اخذ و لغو جواز ، همکاری در دریافت مکتوب تصفیه بیلانس ، آموزش مالیات ، محاسبه مالیات ، همکاری در دریافت مکتوب بررسی و غیره...
Gender: Both
Number Of Post: 1
Vacancy Number: Vacancy01

Apply Now

Related jobs

 • Projact manager
  Oria khel

  Projact manager will visit alwasy site office in province. Assist local staff in site office. Make project report. Assist other team when need. Other work will be provide for main office.

  May 5, 2019

  Full-time

  $ As per Company Scale


  Apply Now