گرافیک دیزاینر

 • Expired date : February 9, 2019
 • Category: Graphic / Designing
  • Location: Kabul
 • Jop type: Full-time
 • Salary: $ مطابق به پالسی کمپنی
 • Company name: Your Benefit Advertisement

Job Description

کمپنی صادرات واردات به یک تن کارمند در بخش گرافیک ودیزاین تجربه کاری داشته باشد نیاز دارد

Job details

Your Benefit Advertisement
Full-time
مطابق به پالسی کمپنی

کمپنی صادرات واردات وظایف مختلف در بخش دیزاین و گرافیک تجربه کار ی داشته باشد زبان مهم نیست تحصیل هم مهم نیست ۸ تا ۴ قراردادyourbenefit.job@gmail.com دایمی


Probation Period: 1
E-mail Address: yourbenefit.job@gmail.com
Gender: Both
Extension possibility: Yes
Nationality: Afghan

Apply Now

Related jobs

 • كارمند فيزبك و ديزاينر
  Sahebe

  Job description کارمند مذکور در دیزاین عکس در فیسبوک و دیزاین بروشر ومتن آن ، دیزاین بلبورد بلدیت داشته باشد . Job summary خدمات مالی صاحبی: شرکت خدماتی مالی صاحبی کارمند در دیزاینین صفحات اجتماعی م‍‍ٔثل فیسبوک و دیزاین بلبورد نیاز دارد

  February 1, 2019

  Full-time

  $ Not mentioned


  Apply Now