مدیریت دفتر

  • Expired date : January 30, 2019
  • Category: Administration
    • Location: Kabul
  • Jop type: Full-time
  • Salary: $ As per company salary scale
  • Company name: Sahebe

Job Description

مدیر دفتر مسول تنظیم برنامه روزانه ، مسول تنظیم جلسه ها ، نامه ګذاری ، تنظیم ګذارش ها همچنان مدیریت دفتر به وی سبرده می شود .

Job details

Sahebe
Full-time
As per company salary scale

year

فارغ التحصیل اقتصاد رشته مدیریت ویا محصل آن .
کابل افغانستان شهر نو کوچه مجید مال


E-mail Address: hr@sahebe.com
About Organization / Company: شرکت خدمات مالی صاحبی در حل اختلافات مالیاتی بین شرکت ها و وزارت مالیه فعالیت میکند خدمات ما همچون اخذ و لغو جواز ، همکاری در دریافت مکتوب تصفیه بیلانس ، آموزش مالیات ، محاسبه مالیات ، همکاری در دریافت مکتوب بررسی و غیره...
Gender: Both
Extension possibility: Yes
Nationality: Afghan

Apply Now